HjelpemidlerKunnskap

Dysleksi er mer vanlig enn du tror

Dysleksi er en spesiell form for lese- og skrivevanske. Ordet kommer fra DYS og LEKSIA som direkte oversatt betyr «vansker med ord».

«Lese- og skrivevansker kan ha mange årsaker, som blant annet konsentrasjonsvansker, manglende språkopplæring, problemer i oppvekst, eller generelle lærevansker. Dysleksi er det vi kaller spesifikke lese- og skrivevansker. Da utelukker man at lese- og skrivevanskene skyldes noe av dette (Kilde: Dysleksiforbundet)».

Dysleksi er altså langt mer vanlig enn mange tror, og det finnes flere former for dysleksi.

  • Dysleksi opptrer på alle intelligensnivå.
  • Dysleksi er arvelig.
  • Dysleksi gir forsinket lese- og skriveutvikling, men også dyslektikere lærer å lese.

Ofte er det slik, at de som har utfordringer med dysleksi vil gjøre det bedre på skolen – selv om «ting tar litt lenger tid», som det også kan gjøre for andre på andre områder.

Hva kan hjelpe deg på veien?

  • Skrivehjelpemidler: Det vanligste er programmer som retter skrivefeil og hjelper deg med å finne og forklare ord.
  • Lesehjelpemidler: Med scanner og talesyntese kan du få lest opp alt av tekst.
  • Smartpenn og andre hjelpemidler finnes – og for deg som har utfordringer i matte som skyldes lesevansker.

Har du lese- og/eller skrivevansker, kan du har rett på hjelpemidler som gjør det lettere for deg å lese og/eller skrive. På NAV.no kan du lese mer om hva du kan ha rett til.

Av Barneavisa.no