Asyl

Søke om asyl

Mange mennesker i verden lever i krig, ufred og nød. Noen av dem flykter til et annet land for å leve i frihet og fred. De ønsker et sted der de kan leve i trygghet.

Meningen med asyl er at mennesker skal kunne flytte til et annet land, slik at de slipper å leve i frykt. Det er en menneskerettighet å kunne søke asyl i et annet land.

Mange er redde for å bli forfulgt i hjemlandet sitt. Det kan være flere grunner til det. De kan ha et annet språk, en annen tro enn de som sitter med makten, eller de kan tilhøre et politisk parti det ikke er lov å stemme på.

Det kan være nok til at de blir forfulgt. Da kan han eller hun søke asyl i et annet land.

I Norge var det slik under 2.verdenskrig. Da var det flere nordmenn som reiste til Sverige for å søke asyl der, ettersom Sverige ikke var med i krigen.

 

Å søke asyl

Den som vil søke om asyl, må melde seg hos politiet. Når en person søker om asyl, må han eller hun svare på spørsmål om hvem de er og hvordan de reiste til Norge.

Asylsøkere må møte i Utlendingsdirektoratet (UDI). Der må det svares på flere spørsmål. Det er viktig å svare på alle spørsmålene for å få rettferdig behandling.

 

Får søkeren bli i Norge eller ikke?

Det kan hende at UDI finner ut at personen ikke har god nok grunn til å få opphold her. Da må han reise fra Norge. De fleste asylsøkerne bor på asylmottak mens de venter på beskjed om de får bli i Norge eller ikke.

Dersom en person får asyl, får han eller hun hjelp til å bosette seg i en kommune.

 

Hvor bor asylsøkerne?

Når en person eller familie har søkt om asyl, får de tilbud om å bo på asylmottak. Der får de også mat og klær og rundt 1000 kroner i måneden i lommepenger. Asylsøkere som har egne penger til mat og hus, kan selv finne seg et sted å bo.

Barn som har kommet alene til Norge som asylsøkere, får bo i egne mottak for barn eller ungdom. Asylsøkere som får avslag på asylsøknaden sin, må forlate Norge. De som får innvilget opphold i Norge, får hjelp til å finne et sted å bo.

Kilde: BIP