Hva er et demokrati?

I et demokrati har man muligheten til å ha en fri og åpen diskusjon (f.eks. debatter på TV, seminarer og nettdebatter) for å påvirke beslutninger som handler om våre liv i det daglige. Demokratiet er en styreform hvor folket (altså oss) bestemmer og tar viktige beslutninger. Vi har alle muligheten til å påvirke politikere, mens det er politikerne som tar de endelige beslutningene ut i fra prioriteringer og viktighet. Dette er i utgangspunktet felles for alle land som har demokrati, men akkurat hvordan det utføres i praksis varierer fra land til land. I Norge har vi stortingsvalg og lokalvalg, og et flerpartisystem (mange ulike politiske partier man kan stemme på). Noen trekk ved demokratiet er likevel ganske like:

  • én person har én stemme
  • frie og hemmelige valg (hemmelig som betyr at det er anonymt, slik at ingen vet hvem som har stemt hva)
  • valg mellom konkurrerende partier
  • valgt lovgivende forsamling
  • flertallsbeslutninger i folkevalgte organer

Andre vanlige styreformer og alternativer til demokrati, er blant annet diktatur, anarki og monarki.

Det norske demokratiet

Norge er i tillegg til å være et demokrati, også et monarki siden vi fortsatt har en kongefamilie. I et konstitusjonelt monarki som Norge er kongen er formelt sett øverste leder av den utøvende makten, men i praksis er det statsministeren som styrer landet.