Hva er politikk?

Hva er politikk

Politikk er for mange et vanskelig område. Enkelt kan man si at politikk handler om det å fordele goder og byrder i et samfunn, og hvordan dette blir fordelt ved bruk av makt. Goder kan f.eks. være at en skole får penger til å pusse opp, mens en byrde kan være at en annen skole ikke får penger til å pusse opp fordi kommunen de bor i må spare penger.

I Norge så er vi veldig heldig siden vi tjener penger på olje og gass. Det er ikke alle land i verden som har slike goder som Norge har. Olje og gass trenger verden for å lage energi, og energi brukes til strøm, det å lage en rekke produkter, til mat osv.

Siden Norge tjener mye penger fra olje- og gassindustrien, så har vi muligheten til å dele ut penger til kommuner. Kommuner fordeler igjen pengene ut til skoler, sykehus, barnehager etc. Alt dette med penger handler om å fordele pengene (ressurser) på en best mulig måte, og da er det viktig å sette seg mål for hvordan pengene best mulig kan brukes. De menneskene som styrer i dette landet (politikere) må vurdere flere ulike områder som har behov for penger, og hva som er viktigst. Noen ganger må man derfor prioritere å gi penger til en sak, mens en annen sak ikke får penger.