Innvandring

Innvandring

Hva er innvandring?

En innvandrer er en person som har flyttet fra hjemlandet sitt, for å bosette seg i et nytt land. Du kjenner kanskje noen som har flyttet til USA eller Sverige eller et annet land? Den som har flyttet, er da utvandret fra Norge, men innvandret dit han eller hun flytter.

Hvem kan få lov til å bli i Norge?

Regjeringen foreslår for Stortinget regler for hvem som kan komme til Norge som flyktning og innvandrer. Når det er flertall i Stortinget for forslagene, vedtar Stortinget en lov (f.eks. utlendingsloven). Regjeringen lager også planer, retningslinjer og budsjett for hvordan politikken skal være.

Regulering

Hovedmålene til regjeringen for innvandringspolitikken er:

  • Styrt innvandring
  • Beskyttelse av flyktningene

I tillegg ønsker myndighetene at alle skal ha like muligheter til å klare seg.

Hvorfor flytter noen til Norge?

De fleste som kommer til Norge, kommer for en kort periode. Noen kommer for å plukke jordbær, andre for å studere og andre for å besøke familie eller venner.

Alvorlige valg

Men noen kommer til Norge og blir boende her resten av livet. Å flytte for alltid er noe helt annet enn å komme for en kort periode. Det kreves mot, penger og planlegging. Mange må selge hus, bil og andre ting de eier, og de må si farvel til sine nærmeste. For mange er det et alvorlig valg å ta.

Om noen ønsker å bosette seg i Norge, er det likevel ikke sikkert de får lov til det.

Organisasjoner

Lenker til organisasjoner

Kilde: BIP